19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 118 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 117 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 142 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
402 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.402/2020
403 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020 Uznesenie č.403/2020

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf