19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
389 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.389/2020

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf