19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 11 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 228 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 600 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu č.1 569 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 236 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 388 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 1473 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.5 104 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.6 58 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0028.pdf
0029.pdf