19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 144 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 244 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu č.1 188 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 340 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0030.pdf