19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 3 Interpelácie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania