19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií (pokračovanie rokovania v bode č. 8 zo 16. zasadnutia 24. 02. 2020)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 153 Kb Dôvodová správa
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 275 Kb Návrh VZN
Hlavný dokument 444 Kb Hlavný dokument
Iny 150 Kb Iny

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf