20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 13.c Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 118 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 135 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 2188 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 393 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1116 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 7815 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
433 Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK Uznesenie č.433/2020

Hlasovania:

Názov
0020.pdf