20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 24 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 17 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 39 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
426 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.426/2020

Hlasovania:

Názov
0013.pdf