20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 13.b Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 127 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 134 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 354 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
432 Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.432/2020

Hlasovania:

Názov
0019.pdf