20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 13.e Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 182 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 352 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 209 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 174 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 656 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
435 Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany Uznesenie č.435/2020

Hlasovania:

Názov
0022.pdf