20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
417 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.417/2020

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf