20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 117 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 252 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 268 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
428 Spolufinancovanie projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“ Uznesenie č.428/2020

Hlasovania:

Názov
0015.pdf