20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 227 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 235 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 342 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 804 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
418 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020 Uznesenie č.418/2020

Hlasovania:

Názov
0004.pdf