20-2020 Dátum konania 24. 8. 2020 09:00

20-2020

Bod č. 4.a.2 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
420 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.420/2020

Hlasovania:

Názov
0006.pdf