21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 11 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 31 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
450 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.450/2020

Hlasovania:

Názov
0018.pdf