21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 19.c Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 180 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 351 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 217 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 111 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 512 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
466 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.466/2020

Hlasovania:

Názov
0034.pdf