21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 18 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 124 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 562 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
463 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 Uznesenie č.463/2020

Hlasovania:

Názov
0031.pdf