21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 8 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 23 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 64 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 182 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
446 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.446/2020
447 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky Uznesenie č.447/2020

Hlasovania:

Názov
0013.pdf
0014.pdf