21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 9 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 23 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 36 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 276 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 50 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
448 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Uznesenie č.448/2020

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf