21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 248 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 208 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 148 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania