21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 5 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 229 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 600 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 569 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 236 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 388 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1473 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 104 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 80 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania