21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 19.a Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 178 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 179 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 390 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 253 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
464 Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.464/2020

Hlasovania:

Názov
0032.pdf