21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

21-2020

Bod č. 6.a Personálne zmeny v Komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
441 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.441/2020
442 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.442/2020

Hlasovania:

Názov
0008.pdf
0009.pdf