22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 136 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 136 Kb Dôvodová správa
VZN 218 Kb VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
477 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov Uznesenie č.477/2020

Hlasovania:

Názov
0015.pdf