22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 6 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 388 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 601 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 569 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 236 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 388 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1471 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 104 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 83 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
476 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014 Uznesenie č.476/2020

Hlasovania:

Názov
0014.pdf