22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 16 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 175 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 168 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 126 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 149 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
487 Dodatok č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2020

Hlasovania:

Názov
0025.pdf