22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 15 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 175 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 170 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 225 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
486 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.486/2020

Hlasovania:

Názov
0024.pdf