22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 19 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 175 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 172 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 355 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 224 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 5203 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 197 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 270 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 113 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
494 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2020

Hlasovania:

Názov
0032.pdf
0033.pdf