22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 18.b Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 168 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 186 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 349 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 204 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1148 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
490 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov Uznesenie č.490/2020

Hlasovania:

Názov
0028.pdf