22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 18.c Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 168 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 396 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 202 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 132 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
491 Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.491/2020

Hlasovania:

Názov
0029.pdf