22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 14 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 191 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 197 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 197 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.484/2020
485 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa Uznesenie č.485/2020

Hlasovania:

Názov
0022.pdf
0023.pdf