22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 154 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 329 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 452 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
472 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.472/2020
473 Zloženie Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií Uznesenie č.473/2020

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf