22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 2.a Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 118 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 117 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 119 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 141 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
468 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021 Uznesenie č.468/2020

Hlasovania:

Názov
0004.pdf
0005.pdf