22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 227 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 277 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 342 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 558 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
469 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020 Uznesenie č.469/2020

Hlasovania:

Názov
0006.pdf