22-2020 Dátum konania 14. 12. 2020 09:00

22-2020

Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 227 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 228 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 221 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 387 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
488 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021 Uznesenie č.488/2020

Hlasovania:

Názov
0026.pdf