23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 4.c Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 127 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 231 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 185 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 628 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
503 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja Uznesenie č.503/2021

Hlasovania:

Názov
0008.pdf