23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 6 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 179 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 221 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 295 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 57 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 44 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
505 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020 Uznesenie č.505/2021

Hlasovania:

Názov
0010.pdf