23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 132 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 134 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 233 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 193 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 269 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
508 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.508/2021

Hlasovania:

Názov
0013.pdf