23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 132 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 133 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 246 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 194 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 208 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
509 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava Uznesenie č.509/2021

Hlasovania:

Názov
0014.pdf