23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 10 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 211 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 283 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 190 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 213 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
510 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.510/2021
515 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.515/2021

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0020.pdf