23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 11 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 134 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 232 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 196 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 226 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
511 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Uznesenie č.511/2021

Hlasovania:

Názov
0016.pdf