23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 7.c Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 128 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 243 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 276 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 472 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1304 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
507 Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.507/2021

Hlasovania:

Názov
0012.pdf