23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 3.a Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 130 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 132 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 222 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 333 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
498 Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla Uznesenie č.498/2021

Hlasovania:

Názov
0003.pdf