23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 16 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 94 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 95 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 226 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 19576 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
517 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.517/2021

Hlasovania:

Názov
0022.pdf