23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 5 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – 2. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 232 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 302 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 222 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 366 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1134 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
504 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – II. polrok 2020 Uznesenie č.504/2021

Hlasovania:

Názov
0009.pdf