23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 3.c Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
500 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.500/2021

Hlasovania:

Názov
0005.pdf