23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 7.b Finančné vysporiadanie investícií BONA FIDE, o. z.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 129 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 160 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 300 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 249 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania