23-2021 Dátum konania 19. 2. 2021 09:00

23-2021

Bod č. 17 Otvorená samospráva

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania