24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 3 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 353 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 353 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 247 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 352 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 201 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
520 Dodatok č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.520/2021

Hlasovania:

Názov
Aklamačné hlasovanie 24. zasadnutie Z KSK 23. 04. 2021.pdf