24-2021 Dátum konania 23. 4. 2021 09:00

24-2021

Bod č. 16.a Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 179 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 180 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 227 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 530 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
533 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020 Uznesenie č.533/2021

Hlasovania:

Názov
0017.pdf